<div align="center"> <h1>Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe</h1> <h3>Strona poświęcona działaności PTKN</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ptknptkn.googlepages.com" rel="nofollow">http://ptknptkn.googlepages.com</a></p> </div>